Dilbeccha

Home Onze Vader De naam Dilbeek Geografisch Planologisch Vroegste tijden Romeinse tijd Frankische tijd Alena van Dilbeek Ancien régime Franse tijd Hollands tijdvak België Het wegennet Parochiale ontvoogding De pastoors De onderpastoors De plaatsvervangers De pastorij Kerkmeesters Armmeesters Rentmeesters Parochieregisters Bidprentjes Rouwbrieven Film Publicaties Varia

Dilbeek vroeger en nu film


 

Inplaats van de parochieregisters, de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, het schepenarchief, het kerkarchief en andere historische documenten afzonderlijk te publiceren, is gekozen dit te verwerken in een genealogisch programma. Dit is de meest efficiënte wijze om plaats te besparen op de website, maar vooral om het vele bronnenmateriaal overzichtelijk per persoon samen te brengen. Dit wordt dan ook regelmatig bijgewerkt en kenbaar gemaakt op deze site.

Gezinnen en personen te Dilbeek
 

 

Voor meer informatie over de geschiedenis van Dilbeek kunt u contact nemen via

Niets uit deze website mag gepubliceerd worden zonder voorafgaande toelating van de auteur